Informatie | voor begeleiders

Deze website geeft je een kans om middelengebruik bespreekbaar te maken met anders lerende doelgroepen. Indien nodig kan het een opstap zijn om samen naar verdere hulp te zoeken.

  • De kennistesten hebben tot doel informatie rond alcohol en cannabis te bieden. In een latere fase komen er nog andere thema's zoals medicatie, gamen,...
  • De bezorgdheidsoefeningen kan je gebruiken om  het gebruik van anderen bespreekbaar te maken. Voor mensen die (nog) niet over hun eigen gebruik kunnen praten, is dit een manier om het over de risico’s van gebruik te hebben zonder dat het over hunzelf gaat. Je kan er de waarden, normen en de attitude van de persoon die je begeleidt door leren kennen. Wanneer vinden ze iets al dan niet risicovol?
  • De zelftesten willen de deelnemer laten stilstaan bij zijn/haar eigen gedrag.
  • De oefeningen “Wat betekent ... voor jou ?” gebruik je om de betekenis van het eigen gebruik van een cliënt te bespreken. Omdat het over het eigen gebruik en de betekenis daarvan gaat, vragen we dat je de cliënt aanmeldt op "mijn pagina". Je kan dan de scores van alle oefeningen die de cliënt maakt bijhouden. Je kan de oefeningen na een tijd opnieuw doen en scores vergelijken.
  • In de rubriek “kick in de kijker” worden er voorbeelden van slimme kicks (gezond genieten) gegeven. Wij roepen organisaties op om gezonde activiteiten in de kijker te zetten. Dat kunnen voorbeelden zijn uit vrijetijdsbesteding, cultuurbeleving, sport, werk of vorming. Het gaat over activiteiten waarmee jullie op een alcohol- en drugvrije manier gezond genieten. Jullie kunnen verslagen/foto's/filmpjes opsturen naar evi.bogaerts@cadlimburg.be