Informatie | voor begeleiders

Deze website richt zich naar anders lerende doelgroepen & hun begeleiders. De informatie die aangeboden wordt houdt rekening met

  • klare taal
  • beknopte informatie
  • visualisaties
  • herhalingen

Je kan de website gebruiken om

  • Samen informatie rond middelengebruik te verwerken
  • Eventueel naar verdere hulp te zoeken.

Er zijn 4 soorten oefeningen.

Kennistesten bieden informatie rond middelen. 

Bezorgdheidsoefeningen gebruik je om in te schatten wat mensen van bepaalde situaties denken. Je kan er de kennis, waarden, normen en de attitude van de persoon die je begeleidt door leren kennen. Wat vinden zij risicovol?

Zelftesten laten de deelnemers stilstaan bij hun eigen gedrag.

De oefeningen “Wat betekent ... voor jou ?” gebruik je om de betekenis van het eigen gebruik van een cliënt te bespreken. Omdat het over het eigen gebruik en de betekenis daarvan gaat, vragen we dat je de cliënt aanmeldt op "mijn pagina". Je kan dan de scores van alle oefeningen die de cliënt maakt bijhouden. Je kan de oefeningen na een tijd opnieuw doen en scores vergelijken.

 

In “kick in de kijker”  worden  voorbeelden van gezond genieten aangemoedigd.