Aanbod | andere organisaties en regio’s

In Vlaanderen hebben verschillende provincies aandacht voor verstandelijke beperking en middelengebruik.

Een grote verzameling van initiatieven ga je terugvinden bij Steunpunt Expertise netwerken. SEN helpt je in je zoektocht naar informatie en expertise inzake preventie, diagnose en (be)handeling van personen met een handicap: senvzw_Middelengebruik_en_Beperking

Aanbod VAD

Aanbod Vlaams Brabant

  • VIBEG vzw: Tips in my pocket, een praktisch naslagwerkje van een intersectoraal leertraject waarin ervaringen rond verstandelijke beperking en verslaving werden gebundeld: Tips_in_my_Pocket

Aanbod Oost-Vlaanderen

  • POPOV: Optimalisatie van de zorg
  • Intervisiegroepen rond "Middelengebruik en beperking" o.l.v. POPOV vzw en SEN vzw. Contact: Cindy Stevelinck (SEN) T: 0473/758331