CAD | Alcohol- en drugpreventie

Beter voorkomen dan genezen! Dat willen we in alcohol - en drugpreventie.  

Maar hoe pak je dat aan?

Hou rekening  met een aantal algemene principes

 • preventief werken is een proces van herhaling
 • werk op maat van jouw doelgroep en organisatie
 • zorg  dat de boodschappen passen in het algemene beleid van je organisatie
 • pak het niet alleen aan, werk samen met sleutelfiguren die je  ondersteunen

 

Het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid  in jouw organisatie is een proces dat verschillende fases omvat. Een preventiewerker coacht dit proces op maat van jouw organisatie.  Sleutelvragen in het uitwerken van zo'n beleid zijn:

 • wat zijn de motieven om een alcohol- en drugbeleid in jullie organisatie te ontwikkelen?
 • is er mandaat om dit te doen?
 • wie mag/moet er in een (tijdelijke) werkgroep aan meewerken?
 • vanuit welke visie vertrekken jullie? wat zijn eigenheden waar we rekening mee moeten houden?
 • welke regels gelden rond middelengebruik? welke procedures volgen jullie?
 • hoe gaan jullie de mensen begeleiden? doorverwijzen indien nodig?
 • welke preventieve acties doen jullie? naar de doelgroep? naar hun omgeving? naar de medewerkers?

Voorlichting en vorming voor anders lerende doelgroepen vraagt om een voorbereiding op maat. Het is belangrijk om hierin samen te werken. De preventiewerker vertrekt in deze samenwerking vanuit jouw kennis van de doelgroep. Samen bekijken we inhouden en werkvormen en stemmen die af op de beginsituatie van jouw groep.   In deze lijst kan je voorbeelden van werkvormen, activiteiten, vormingen of drugbeleid bekijken.

Scholen van het buitengewoon onderwijs en organisaties verbonden aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kunnen contact opnemen met Evi Bogaerts voor ondersteuning. Elke ondersteuning is vraaggestuurd en maatgericht.

In het documentatiecentrum van de CAD Limburg vzw vind je een brede waaier van achtergrondliteratuur, flyers, spelmateriaal. De contactpersoon voor het documentatiecentrum is Ingrid Hanot. Bij Ingrid kan je materiaal uitlenen en terug inleveren. Als je in jouw organisatie een getuigenis van een ex-verslaafde wil laten doorgaan, kan je dat via haar reserveren.