CAD | Samenwerkingsverbanden

Een maatgericht aanbod rond verstandelijke beperking en middelenproblemen vraagt gedeelde expertise en samenwerking tussen verschillende sectoren. De CAD Limburg vzw werkt samen met de volgende partners:

  • Tijdelijke werkgroep TRIPLE D in samenwerking met het steunpunt expertisenetwerken SEN vzw Verslag Triple D. Op de website van SEN vind je info over intersectorele voorbeelden van samenwerking rond verslaving en handicap.
  • Vorming op maat in samenwerking met vzw De Brug - www.vzwdebrug.be
  • Ontwikkeling van deze website in samenwerking met de expertisecel eSocialWork van de Katholieke Hogeschool in Limburg
  • Deelname aan de Vlaamse werkgroep “Preventie verstandelijke beperking en verslaving” VAD . Contactpersoon: Nina De Paepe www.vad.be
  • Deelname aan het provinciale “Team zorgtraject volwassen” SPIL : overleg dubbel diagnose voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen.
    Deelname het provinciale “Team zorgtraject jongeren” SPIL : overleg dubbel diagnose voor jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen. Contactpersoon : Bert Plessers - www.spil.be