CAD | Ambulante drughulpverlening

Het  CGG team biedt begeleiding voor mensen met alcoholproblemen, gokproblemen, medicatieproblemen en problemen van internet- en gameverslaving.

Het  MSOC team biedt begeleiding aan mensen met illegale drugproblemen.

 

Elke cliënt verdient een ondersteuning die aansluit met zijn kunnen en zijn ritme van leren.

Hulpverlening voor anders lerende cliënten vraagt om een goede afstemming en doorverwijzing.  Aandachtspunten moeten grondig besproken worden.

Neem contact op met onze intaker Daisy Hilven.  Zij luistert naar de vraag en context van jouw aanmelding en weegt samen met jou en onze teams af wat een gepast aanbod kan zijn:

   • een coaching of ondersteuning van de begeleiders of omgeving van de cliënt?
   • het opstarten van een (nieuwe) ambulante begeleiding voor de cliënt en zijn eventuele steunfiguur  

Redenen om de begeleiders of omgeving van de cliënt te coachen

 • Meer hulpverlening resulteert niet altijd in meer effect. Een nieuwe vertrouwensrelatie opstarten is voor mensen met een verstandelijke beperking geen evidentie.
 • Als er een betrokken netwerk (professioneel of mantelzorg) rond de cliënt aanwezig is, is  het versterken van het bestaande netwerk minder belastend voor de cliënt.
 • In de ambulante drughulpverlening werken we op ritme van de cliënt naar gedragsverandering. Mensen met een verstandelijke beperking hebben nood aan monitoring om afspraken, opdrachten en nieuwe gewoonten eigen te maken. Er is nood aan een netwerk dat meekijkt ! Als er netwerkpersonen zijn die deze rol op zich willen nemen, kunnen wij hen daarin ondersteunen.
 • Als er geen of weinig netwerk aanwezig is, kunnen wij als dat gewenst is een doorverwijzing voorzien met de dienst ondersteuningsplan. Hierbij is het wel belangrijk dat cliënt en/of netwerk een duidelijke motivatie hebben.
 • Coaching van begeleiders of omgeving betekent dat zowel professionele begeleiders als mantelzorgers op regelmatige tijdstippen informatie, inzicht en ondersteuning krijgen in het omgaan met het verslavende gedrag van de persoon waarmee zij een vertrouwensrelatie hebben.

Redenen om de cliënt (en zijn vertrouwensfiguur) te begeleiden

 • De cliënt heeft reeds een netwerk rond zich. Het netwerk draagt de algemene begeleiding van de cliënt. Na aanmelding en bespreking op team blijkt dat ambulante drughulpverlening zinvol kan zijn. Er is ook een vertrouwensfiguur bereid om mee te werken. Wij vormen dan één onderdeel van het netwerk. De invalshoek of het deelgebied van onze begeleiding zal de focus op verstandelijke beperking en het middelengebruik zijn, niet de algemene begeleiding.
 • De cliënt kan samen met een vertrouwenspersoon uit zijn netwerk op gesprek komen. De frequentie van de aanwezigheid van de vertrouwenspersoon wordt onderling afgesproken. De vertrouwenspersoon heeft een dubbele rol: het ondersteunen van de persoon met een verstandelijke beperking en het verzekeren van een optimale communicatie. In de gesprekken staat vooral aanmoediging, erkenning, ondersteuning en psycho-educatie centraal.   
 • Tijdens onze begeleidingen maken we afspraken en plannen met de cliënt. We visualiseren deze afspraken zoveel mogelijk zodat die voor de cliënt begrepen en onthouden worden. Niet alleen voor onze hulpverleners, maar ook voor de omgeving van de cliënt is het belangrijk om monitoring te bieden bij het opvolgen en uitvoering van gemaakte afspraken.

 

Algemene aandachtspunten

Wij vinden het  belangrijk zicht te hebben op het kunnen van de cliënt. Als er voordien reeds een diagnose gesteld werd, is het uiteraard wenselijk dat we daar zicht op krijgen. Als er testingen of observaties gebeurd zijn kunnen die ons een beeld geven van de persoon waarmee we gaan samenwerken.

In de realiteit moeten we werken  met de gegevens die voor handen zijn. Het is de interpretatie van verschillende factoren en gegevens die ons een beter beeld kan geven van de cliënt. De aanmelder is belangrijk bij de opstart.